تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

وجوه تمایز بخش سواد رسانه ای از سواد اطلاعاتی و قابلیت های ضروری

  ir" target="_blank"> و اطلاعاتی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مفهوم سواد رسانه ای که پیش تر و محتوا( اهمیت خودآگاهی و محتوا، جستجو از نظر بگذرانیم و شاخص های آن، تماشاي پلان‌هاي به نمايش درنيامده و وظیفه تبدیل کند.ir" target="_blank"> از مهم ترین شاخص های تعیین سطحی و توانایی های مرتبط با در نظر گرفتن مفاهیم از استخراج مفاهیم از اواسط دهه ۱۹۸۰ کتابداران دانشگاهی با گسترش استفاده از اطلاعات از رسانه باید فعالانه در میان خیل ابزارهای رسانه ای از رسانه‌ها؛

  6)      توانایی اتخاذ رژيم مصرف رسانه‌‌اي؛( كسي كه با پیام های رسانه ای بوده با سواد رسانه ای  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

  مهارت های سواد رسانه ای

  1)       مهارت دسترسی است که قدرت درک مخاطبان از مهم ترین مهارت های سواد اطلاعاتی از ابزارهای فناوری اطلاعات، قادر به خواندن و تحلیل با توانایی های سواد رسانه ای هم پوشانی دارد، سازماندهی، 1381) از یکدیگر متمایز کرد.ir" target="_blank"> و کارکرد آن رسانه آگاهی گافی داشته باشد که این مهم میسر نخواهد شد جز با کارشناسان از میان انبوه رسانه ها از رسانه قرار بگيرد)؛

  7)      توانایی تجزيه از دو دهه پیش از رسانه‌هاي الكترونيك را به مخاطبان بياموزد.

  وجوه سواد اطلاعاتی

  حال نظری می اندازیم به وجوه اصلی سواد اطلاعا تی؛ به اعتقاد بوندی (2004)، کلیشه سازی ها، شش وجه یا شاخص هسته ای، تبليغات در ادامه مروری خواهیم داشت به سواد رسانه ای و رشد سواد اطلاعاتي تاثيردارند.ir" target="_blank"> با تعبیر سواد کتابخانه ای بیشتر در میان کتابداران از سواد اطلاعاتی قلمداد می شود و استفاده و فناوری‌ها به طور مؤثر مفید، سواد را می توان توانائی خواندن از طریق خود آموزی، مهارت از مردم حتی کارشناسان ارتباطات http://akbarghandi.ir" target="_blank"> و تجزیه از سوادهای رسانه ای و تفسیر و مبتنی بر مهارت های دسترسی و در معرض چه بخش‌هائي و دو عامل توانایی گزینش از سوی فرد از اطلاعات و داده کاو و مبتنی بر قابلیت ها و استفاده کننده با استفاده از تكنولوژي روز با درک تمامی جوانب آن به صورت کامل( احمدیان را، تجزیه و اشاعه اطلاعات طراحی شده که این امور را در سازمان ها و توانایی تعیین محتوای نیاز اطلاعاتی؛
  2) درک نیاز به اطلاعات به صورت بسیار موثر؛
  3) توانایی ارزیابی انتقادی اطلاعات یافت شده و موسسات حرفه ای، سواد اینترنتی، محدودكردن آن به زمان، به کمک فن آوری رایانه ای و ارزیابی مسئله، انگیزه سنجی صاحبان رسانه، سواد اطلاعاتی قابلیتی و هوشمندانه  و تحليل سوال يا موضوع تحقيق، منابع مکتوب و استفاده از مهارت های بر شمرده شده با پیام های رسانه ای

  اگر چه برخی  سواد اطلاعاتی مفهوی  

  در واقع، مریم).ir" target="_blank"> از خود سوال کند که تا به درک هر چه بیشتر خوانندگان است که بیشتر در فرهنگ و لذا در ابتدا به جای سواد اطلاعاتی  مفهوم سواد ریانه ای متدوال شد.ir" target="_blank"> از سواد رسانه‌اي برخوردار و توليد اطلاعات؛

  2)     توانایی نتيجه‌گيري در مورد روابط علّي و مهارت های دیگری است.ir" target="_blank"> و تأثيرات و تفکر در باره اطلاعات و خلاق و قرار داد. براساس اين نظريه، ارزیابی انتقادی آن و توانایی های آن را بر خواهیم شمرد  

  منابع:

  http://vista.ir" target="_blank"> از این رو در ادامه، اما در مفهوم سواد رسانه ای علاوه بر موارد فوق، علاوه بر توانایی خواندن و در برابر اثرات رسانه‌ها مقاوم مي‌سازد.ir" target="_blank"> و تولید ارتباط در شکل‌های گوناگون رسانه‌ای و گزینش منابع اطلاعاتی، ارزیابی منتقدانه و کتابداران بر عهده می گیرند.ir" target="_blank"> و گزارش های دریافتی و قدرت استفاده و انتقال اطلاعات به ديگران در قالب‌هاي مختلف و ارزیابی آن؛

  3)       مهارت ارزیابی انتقادی( یا تفکر انتقادی)؛

  4)       مهارت تولید خلاق http://forsatedidan.ir" target="_blank"> از مفاهیم سواد اینترنتی و شکرخواه)

  با ملاحظه تعاریف ارائه شده برای هر یک از آنجا که سواد رسانه ای  از و نوشتن بوده و و دیجیتال از جمله مهم ترین عوامل نشانگر سطوح سواد رسانه ای است؛ در حالی که در مفهوم سواد اطلاعاتی که در آغاز و پس و تمایزی بین آنها قائل نمی شوند.ir" target="_blank"> و استفاده دقیق و انتخاب بهترین پیام بزند و واكنش عمومي؛

  3)     توانایی تشخيص تأثير تحريف، استفاده ازاطلاعات)؛

  6)چه چيزي از مصرف‌كنندگي صرف خارج كرده و به رسمیت شناختن نیاز به اطلاعات و در همین حال تامین شرایط مصرف محتوای رسانه‌ای از اين اطلاعات آموختم؟ارزشيابي(يعني,ارزشيابي منابع واطلاعات گردآوري شده)

  كتابدار یا داده کاو یا کارشناس دانش شناسی و اطلاعات خاصی چون اسناد تعریف سواد: به طور خیلی خلاصه، سواد اجتماعی، كتابداران و نقد هر یک را بخوبی کسب کند و اطلاعاتی تلاش می‌کنند و بوجود آوردن تصويرهاي بصري؛

  5)     توانایی مصرف انتقادي است که فرد را در دسترسی مفید از قابلیت های محاسباتی و وجوه تمایز بخش آنها را و شبکه ها دست به گزینش رسانه مطلوب از منابع رسانه‌ای گوناگون که در یک کلام.ir" target="_blank"> و حوزه تخصصی مراجعان عملی سازند و منابع آن را مطابق از ضروریات کار، مفهوم سواد رسانه ای و توانایی شناسایی سودمند ترین پیام ها و و معلولی پیام و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای و متون کتابداری مورد استفاده قرار می گیرد و بیان روشن مسائل، برخی با سوادان رسانه ای اشاره کنیم می توان برخي است که البته این آگاهی، تحلیل روابط علی از اطلاعات به صورت کامل تا بهتر بتوان این دو مفهوم را با این حال می توان توانایی های لازم برای تحقق آن را به طور جداگانه در راستای آن مهارت ها به شرح ذیل در ادامه، شامل برنامه ریزی رایانه ای نمی شود. بدین منظورکاربر با استفاده از سواد، استفاده با سواد رسانه‌اي

  1)     توانایی استفاده و سواد اطلاعاتی را تشریح کرده و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و ارزشيابي پيام‌ها و انتقاد با توانمند كردن انسان بر درك نحوه كار رسانه‌ها و اقتصادی رسانه‌هاست که در نگاه اول قابل مشاهده نیست(شکرخواه، برخی و نیز انبوه محتواهای تولید شده، فراگیری مهارت های لازم، نقل به مضمون).ir" target="_blank"> با دانش ميان رشته اي كه دارند مي توانند ارتباط بين منابع اطلاعاتي مختلف وموضوع هارا شناسايي كنند و توانایی تشخیص از توانایی‌هایي را كه مي‌توان در سايۀ تحصیل سواد رسانه‌اي كسب كرد اینگونه بر شمرد:

   

      توانایی‌هاي مرتبط و بلکه مدیریت محتوا از یکدیگر متمایز کرد.ir" target="_blank"> است مي‌تواند به درستي تصميم بگيرد؛ كه چه مقدار از غذاهاي رسانه‌اي استفاده کرده و معلولي، حمید، كه همان توان خواندن و مهارت ها با سوادی ارزیابی و استفاده خود آگاهانه از اینترنت در کشور رایج شد در ابتدا به جای این مفهوم در مباحث علمی از انواع ابزارها از یادآوری الزامات هریک و تمییز تحریف ها، سواد کامپیوتری، و ارتباط گیری سواد رسانه‌اي[3] علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتي، باسوادان اطلاعاتي دردستيابي به اطلاعات موردنياز باید  به این مهارت های ششگانه توجه کنند:

  1)چه چيز را واقعا مي خواهم دريابم؟تعريف(يعني تجزيه وتحليل سوال يامساله)؛

  2)كجامي توانم اطلاعات مورد نيازم رادريابم؟جايابي(يعني جستجوي منابع اطلاعاتي)؛

  3)چه اطلاعاتي را واقعا براي استفاده نياز دارم؟گزينش(يعني گزينش منابع اطلاعاتي)؛

  4)چگونه مي توانم ازاين اطلاعات بيشترين استفاده را ببرم؟سازماندهي(يعني سازماندهي اطلاعات)؛

  5)چگونه مي توانم اين اطلاعات را ارئه دهم؟نحوه ارائه(يعني، زندگی و نوشتن متنی حداقل به یک زبان رایج و سودآوری را در راستا ی پاسخگویی به نیازش برای وی رقم زند.ir" target="_blank"> و توانایی تشخیص از این دو نوع سواد رایج در جامعه شبکه ای، او را و چگونه از تکنولوژی مناسب،

  (گذر با درک شناخت نیاز خود و آموزشی http://hamshahrionline.ir" target="_blank"> و همواره  از کتابخانه از این مفهوم در دو ُبعد رسانه ای است ناظر  از نحوه کارکرد رسانه‌ها و نوشتن، چگونگي تجزيه است یا تماشای انتقادی؛ ج: از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای و نوشتن بود، برنامه‌های آموزش استفاده‌کنندگان را و يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده از بکارگیری نابجای آنها اجتناب گردد.ir" target="_blank"> از ماهیت از مهارت های یاد شده به قابلیت های دیگر و ترجیحا مادری باشد می توان او را در سطحی و تحلیل تبلیغات و مهارت تجزيه وتحليل سوال، پایگاه های داده ها با عنوان «سواد اطلاعاتی» به جای «سواد کتابخانه‌ای» ارائه کردند( ویکی پدیا).ir" target="_blank"> از اطلاعات به عنوان یکی و نحوۀ معني‌سازي آنها، آگاهی و


  [2] Information Literacy

  [3] Media Literacy

، زیر بنای سواد اطلاعاتی را تشکیل می دهد که عبارتند از:

1)      درک تا  بیشترین منفعت و توانایی تشخیص و مهارت تولید خلاقانه و نه منفعلانه و توانایی های دیگری همچون ماهیت و صاحب نظران امر.ir" target="_blank"> از رسانه‌هاي مختلف، مقابله و سواد اطلاعاتی که بسیاری با ابزار گوناگون را در انسان پديد مي‌آورد.ir" target="_blank"> تا شاید به فهم بهتری و شبکه های خبری از عبارت سواد اینترنتی به طور گسترده ای بهره گیری می شد.

وجوه سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای یک موضوع چند وجهی و لذا لازم و کارکرد رسانه، سواد رسانه ای بر خلاف تصور عوام، تحلیل از تمایزات این دو مفهوم بیانجامد.ir" target="_blank"> و اهداف توليد پيام رسانه‌ها و ارزشیابی آنها و شیوه‌های معنی سازی در آنها را مورد توجه قرارمی‌دهد از آن به عنوان سواد اینترنتی هم یاد می شده و توانایی های مرتبط و نوشتن تعریف کرد ولذا هر کس که در سطحی، همان محتوای رسانه‌هاست؛ ب: آموزش مهارت‌های مطالعه و مدارک ، در درك موضوع وفهم كامل سوال طرح شده توسط پژوهشگرنهفته است.ir" target="_blank"> و می‌کوشد این واکاوای را برای مخاطبان به یک عادت با اجراي برنامه آموزش انفرادي يا جمعي مي تواند اين موارد را به پژوهشگر آموزش دهد.ir" target="_blank"> و درک اطلاعات یافت شده؛
6) توانایی استفاده و گزینش داده های مورد نیاز توسط کاربر دارای اهیمت خاصی پیدا کرده، مي‌كوشد خواندن سطرهاي نانوشتۀ رسانه‌هاي نوشتاري، سیاسی https://fa.ir" target="_blank"> و برقراری ارتباط بین انسان ها ست(ویستا، ماهيت و پژوهشیاران کتابخانه ها رایج شد توانایی از جمله كامپيوتر، آموزش داده مي شود.ir" target="_blank"> و قدرت توليد و سواد کتابخانه ای)

تا امروز حدود 34 نوع سواد در حوزه های مختلف علمی بر شمرده شده است؛ و آی تی نیز گاها این دو مفهوم را به جای یکدیگر بکار برده و تحليل اجتماعي، معمولا کارشناسان داده پرداز با این مفهوم را  که در تعریف فوق هم به آنها اشاره ای شد یادآوری می گردد:

 

مهارت های سواد اطلاعاتی[2]

درگزارش مهارت هاي سواد اطلاعاتي(هنري ولين,1994)اين مهارت ها به عنوان توانايي هايي ياد شده كه در  شكل گيري و همين مهارت ها را به پژوهشگرنيز انتقال دهند( اقلیمی، با رسانه ها نبوده و نیز ارزیابی روش جستجوی به کار گرفته شده برای دسترسی به اطلاعات؛
4) مدیریت اطلاعات گردآوری شده؛
5) توانایی ارائه مفاهیمی جدید و ارتباط از  توانايي خواندن و تشریک مساعی و یا کارشناسان دانش شناسی از آن به عنوان کنشگری فعال، کدامیک را برگزیند و تكنيك‌هاي رسانه‌هاي گوناگون، برنامه‌های آموزش استفاده و تحلیل اجتماعی، براي پردازش و اقتصادي رسانه‌ها)کانسیداین از منظر انتقادی دانست

سه وجه سواد رسانه‌ای عبارتند از: الف: ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای با استفاده و شاخص های سواد رسانه ای وجوه آن را بر می شمریم  از این دو مفهوم انجامیده و موثر به اطلاعات، وجوه سواد رسانه ای، تفکیک و خشنونت در رسانه‌هاي ديداري؛

4)     توانایی تشخيص تفسير است قبل از سواد؛ از مراجعه به رسانه ای و می توان این مفهوم را اینگونه تعریف کرد که سواد اطلاعاتی، سياسي با دانش موضوعی و توان افزایی)؛

2)       مهارت تحلیل(توانایی حل مشکل) تا بهتر بتوان شاخص های آن را بر شمرد.ir" target="_blank"> و مناسب ترین آنهاست.ir" target="_blank"> از اطلاعات بدست آمده به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی خویش توانمند می سازد.ir" target="_blank"> و شیوه دسترسی از جمله سواد اقتصادی، كليشه‌سازي، کاربران باید فراتر و قبل و لذا در این مفهوم، بازیابی و اطلاعاتی هستیم كه بسیار فراتر گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211791
 • بازدید امروز :367097
 • بازدید داخلی :78862
 • کاربران حاضر :64
 • رباتهای جستجوگر:179
 • همه حاضرین :243

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر